Thực nghiệm của Future

Thực nghiệm của Future

Một cuộc thí nghiệm về tương lai sắp sửa bắt đầu!
Chúng tôi thành thật mời bạn tham gia. Future Lab đã cam kết nghiên cứu và phát triển những sản phẩm phù hợp nhất cho tương lai. Với đóng góp ý kiến và ủng hộ của bạn, chúng tôi có thể tiếp tục tiến lên và đạt được những bước tiến mới!
☎️ Nhắc nhở: Chiến dịch gây quỹ nhằm mục đích kết nối những người yêu thích ý tưởng thiết kế này để cùng hoàn thành sản phẩm. Hiện tại, phương thức chính thức tham gia là thông qua thanh toán bằng thẻ tín dụng cho chiến dịch gây quỹ. (Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan ngại nào về chiến dịch, hãy gửi tin nhắn trực tiếp tới trang fan page để được tư vấn.)
0

This collection is empty

Continue shopping